Fütürizm nedir, nasıl ortaya çıktı, fütürist kime denir?

Geçmişten bugüne insanlık, geleceği görmeye çalıştı, geleceğe dair tahminler yapmaya çabaladı ve bu birikim bir düşünce akımını ortaya çıkardı.

Fütürizm nedir?

Fütürizm ya da diğer adıyla gelecekçilik, İtalya’da 20. yüzyılda ortaya çıkmış bir sanat akımıdır. Bu sanat akımını oluşturan dallar ise dönemin çağdaş sanatı ve toplumsal hareketlerdir. Fütürizm akımını oluşturan ve daha sonra da büyük kitlelere ulaştırılmasını sağlayan sanatçılar o dönemde her türlü sanat dalları ile uğraştılar. Özellikle de resim, heykel, edebiyat, müzik, mimarlık alanında büyük eserler verdiler. Fütürizm’in genel düşünme mantığı ise; geçmişe, şimdiki zamana ve geleceğe yönelik duyumların, öngörülerin aynı anda tasvirlenerek anlatılması vardır.

Fütürizm Sanatçıları

Fütürizm akımını oluşturan ve ilerletme yolunda büyük uğraş ve çalışmalar yapan sanatçılarFilippo Tomasso Marinetti, Umberto Boccioni, Gino Severini, Giacomo Balla’dır. Bu sanatçılar ve oluşturdukları Fütürizm akımının temel amaçları ise, geçmiş dönemdeki klasik sanatsal değerleri ve geleneklerini tamamen reddetmek ve dünyada ki geleceğin modernleşme yoluyla gerçekleşebileceğidir. Sanatçılar; savundukları bu düşüncelerle, ülkelerin geleceğinin modernleşme sayesinde kurulacağının altını çiziyordu.

Fütürizm Sanatçıları

Fütürizm Bildirisi

Fütürizm akımının oluşmasına öncülük eden ve bu akımın en önemli sanatçılarından biri olan Filippo Tommaso Marinetti, fütürizm akımının kurucusu olarak Manifesto Futurisita (Fütürizm Bildirisi)'ni hazırlayarak yayımladı. Bu bildiri daha sonra dönemin ünlü gazetelerinde yayımlandı. Fütürizm Bildirisi’nde şu cümleler yer alıyordu:

"Geçmişle hiç ilgimiz olmamasını istemekteyiz. Müzeleri, kütüphaneleri yerle bir ederek, ahlakçılık, feminizm ve bütün yararcı korkaklıklarla savaşacağız. Mutlak içinde yaşıyoruz, çünkü her yerde hazır ve nazır olan edebi sürati biz yarattık.  Biz dünyadaki gerçekten sağlıklı tek şeyi, yani savaşa ve ölüme götüren güzel düşünceleri yüceltiyoruz.’’

Fütüristler; yayımladıkları bildiride genel olarak eski, klasik düşmanlığını dile getirdiler ve kendilerini modern, güzel, medeni düşünürler ve sanatçılar olarak tanımlayarak bu akımı başlattılar.

Fütürizmin Özellikleri

Fütürizm genel olarak kinetik enerjiyi hedef alır. Durağan bir olay üzerinde düşünmez. Gelecekçi bir düşünceyi kendisine bir görev olarak benimsemiştir.

Hıza ve sürekliliğe odaklanarak modern düşünceler üretir. Toplumu, geleceğe bu düşünce ile taşımayı hedefler.

Sanatta modern makineleşme, şehirleşmeyi konu edinir.

Kullandığı kelimelere özgürlük yüklemiştir.

Klasik düşünceyi reddeder, ileri düşünmenin tek yolunun geleneksel ve eski olanı kabul etmemek olduğunu dile getirir.

Fütüristler Ne Yapar?

Fütürizm akımını benimseyen ve bu yolda hayatın her alanında ilerici bir bakış açısı kazanarak, ileriye dönük medeni düşünceler üretenler Fütürist olarak adlandırılıyor.

Fütürist; kendisi ve tüm insanlık için olumlu, ileriye dönük, belli bir konuda vizyon üreterek topluma bir yarar sağlamaya çalışır. Tüm insanlara karşı kendini sorumluluk sahibi olarak görür ve çalışmalarını bunu dikkate alarak yürütür. Fütürist, geleceğin bir tasarımını yapar ve adeta yeni bir dünya yaratır. Fütürist kendini dünyanın örgütlenmesinde yerini alacağının farkındadır ve geniş kitleleri bu fütürizm yaklaşımı etrafında toplayarak topluma önderlik etmek ister.

Fütürizm ve Teknoloji

Fütüristler, teknolojinin gelişimi ve geleceği için fütürizmin ilk çıktığı günden beri çalışmalarını daha iyi bir gelecek için sürdürüyorlar. Yapay zekânın ortaya çıkmasında fütüristler kendini önemli bir yerde tutuyorlar. Yapay zekâ sahibi robotlardan sürücüsüz otonom araçlara kadar bütün düşünceler aslında ilk başta fütüristler tarafından ortaya atıldı. Bilim ise fütürizm ile adeta bir dost gibi kol kola çalışmalarını sürdürüyor.

Fütürizm tüm olaylar için ileriye dönük bir bakış açısı olmaya devam ediyor. Herhangi bir ayrım yapmıyor ve her türlü meseleye medeni bir bakış açısı sunuyor. Fütürizm her zaman insanlığın iyiliği için çalıştı ve çalışmaya da devam edecek. Kim bilir, belki de dünya için daha iyi bir gelecek fütüristlerin bakış açısında saklıdır.

Kaynaklar:

https://tr.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCt%C3%BCrizm

https://futurizm.org/futurizm/

https://yeni-kimlik.com/futurizm-nedir.html


BENZER YAZILAR

Geleceğin Pil Teknolojileri

Dünyanın geleceğine yön verecek yeni pil teknolojileri ve özellikleri

TÜİK Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri, 2021

Üniversite tercihleri sürerken TÜİK, en fazla istihdam sağlayan ve ortalama geliri en yüksek olan alanları ve üniversite bölümlerini açıkladı.


Paylaş