İŞ BİRLİĞİİyi ki okumuşum sosyal medya hesaplarını takip ettiniz mi?

OKU

Şeyhî Divanında Saç ile İlgili Tasavvurlar

Klasik edebiyatımızın önemli bir şairi olan Şeyhî’nin gazellerdeki sevgilinin saçının kullanımı ve saçın izahında hangi ilgi, benzetme, hayal ve teşbihlere yer verildiği.

OKU

Cumhuriyet Dönemi'nin İlk Dergileri: 6-Kültür Haftası Dergisi

Cumhuriyet’in ilk yıllarında bilim, sanat ve edebiyatı kültür ile birleştirmeyi amaçlayan Kültür Haftası dergisinin amacı ve yayın hayatı.

OKU

Cumhuriyet Dönemi'nin İlk Dergileri: 5-Yücel Dergisi

Cumhuriyet’in ilk yıllarında Kemalizm’i yaymak için çıkarılan Yücel dergisinin amacı ve yayın hayatı.

OKU

Henrik İbsen ve Kadın Hareketi

Oyun yazarı Henrik Ibsen'in cinsiyet rolleri eleştirisi ve çağdaş tiyatroda kadın.

OKU

Cumhuriyet Dönemi'nin İlk Dergileri: 4-Ülkü Dergisi

Erken Cumhuriyet Dönemi’nde eğitimi desteklemek için çıkarılan Ülkü dergisinin amacı ve yayın hayatı.

OKU

Cumhuriyet Dönemi'nin İlk Dergileri: 3-Kadro Dergisi

Cumhuriyet’in ilk yıllarında inkılapları destekleyen ve halka anlatmaya çalışan Kadro dergisi, amacı ve yayın hayatı.

OKU

Adalet Ağaoğlu Anısına

"An"ların yazarı Adalet Ağaoğlu'nun hayatından, ve kitaplarından anlar...

OKU

Alegori Nedir?

Alegori nedir? Dünya Edebiyatından örnekleri nelerdir?

OKU

Cumhuriyet Dönemi'nin İlk Dergileri: 2- Resimli Ay Dergisi

Cumhuriyet’in ilk yıllarında kadın hareketlerinin ilk kez dile getirildiği Resimli Ay dergisinin edebi bakış açısı ve fikri gelişimleri.

OKU