Hammurabi tarihin en eski yazılı kanunnamelerinden biri. En eskisi olup olmadığı konusunda tarihçiler arasında görüş ayrılıkları var.

Hammurabi Kanunları'nın Genel Özellikleri Nelerdir?

Hammurabi, modern anayasanın temelini oluşturan maddelere sahip. Masumiyet karinesi bunların başında geliyor. (Herkes suçu ispatlanana kadar masumdur)

Kanunlar M.Ö 1760 yılı civarında Babil Kralı tarafından yazılmış. Kral Hammurabi, kendisine bu kanunları yazdıranın Güneş Tanrısı Şamaş olduğunu, dolayısıyla kanunların Tanrı sözü olduğunu söylemiş.

Hammurabi Kanunları'nın Dili

Kanunlar çivi yazısı ile Akatça dilinde yazılmış. Bu kanunlara göre her suç dengi ile cezalandırılır. Ancak maddelerden anlaşıldığı üzere cinsiyet ve sosyal sınıf eşitliği söz konusu değil.⁠

282 maddelik kanunname konularına göre ayrılmış.

  1. Adaletin yerine getirilmesine karşı işlenen suçlar: (1-5)

  2. Mülke karşı işlenen suçlar: (6-25)

  3. Arazi ve Ev: (26-60-4)

  4. Ticaret ve Alışveriş (107-126)

  5. Evlilik Aile Mülkiyeti (127-194)

  6. Taarruz ve Kısa: (195-214)

  7. Meslek adamlarına ait suçlar: (215-240)

  8. Fiatlar ve Ücretler: (241-277)

  9. Köle Hakları: (278-282)

Hammurabi Kanunları Kısasa Kısas

1.Madde: Bir kimse bir diğerini cinayetle suçlar fakat bunu kanıtlayamazsa, ölümle cezalandırılır.

5.Madde: Eğer bir yargıç bir davaya bakar ve bir karara varırsa, verdiği hükmü yazılı olarak takdim eder. Daha sonra verdiği kararda bir hata ortaya çıkar ve bu kendisinden kaynaklanırsa o zaman davada onun tarafından verilen cezanın on iki katını öder. Halka ilan edilerek yargıçlık makamından el çektirilir ve bir daha asla yargıçlık icra etmek için oraya oturamaz.

13.Madde: 13 rakamı uğursuz sayıldığı için 13.madde yoktur.

21.Madde: Bir kimse bir eve girmek için delik açarsa o deliğin önünde ölümle cezalandırılır ve gömülür.

22.Madde: Bir kimse soygun yaparken yakalanırsa ölümle cezalandırılır.

27.Madde: Bir subay ya da er savaşta esir düşer ve onun arazileri başkasına verilirse, esir olan geri dönüp kendi yerine vardığı takdirde arazileri ona iade edilir.

37.Madde: Herhangi bir kimse; bir kabile reisinin, bir adamın ya da bir tebaanın kiradaki arazisini, bahçesini ya da evini satın alırsa onun satış sözleşmesi geçersiz ilan edilir. Arazi, bahçe ve ev sahibine geri verilir.

42.Madde: Eğer bir kişi işlemek üzere bir tarlayı teslim alır ve o tarladan hiçbir mahsul elde edemezse bu onun tarlada çalışmadığını ispatlar. Komşusunun yetiştirdiği kadar tahılı tarla sahibine teslim etmelidir.

48.Madde: Bir kimse borçlanmışsa, bir fırtına tahılları yere yatırmış ya da hasat başarılı olamamışsa veya susuzluktan tahıllar büyüyememişse o yıl alacaklısına tahıl vermesi gerekmez. O yıl için hiçbir kira ödemez.

55.Madde: Bir kimse tarlasını sulamak için su kanalı açar ancak dikkatsizliği nedeniyle sular komşusunun tarlasını basarsa, o zaman komşusunun kaybını öder.

59.Madde: Bahçe sahibinin izni olmaksızın herhangi bir adam bir ağacı kesip bahçeye devirirse yarım mina gümüş öder.

Arkeolog Jean Vincent Scheil’in 1901’de bulduğu Hammurabi Kanunları Paris'teki Louvre Müzesi’nde.

Bizi sosyal medyada takip ediyor musunuz?


Twitter


BENZER YAZILAR

Elektra, Kral Oidipus ve Psikoloji

Sophokles'in yazmış olduğu Elektra ve Kral Oidipus kitaplarının kısa özetleri ve bu eserlerin psikoloji çalışmalarına ilham olması.

Türk Edebiyatı'nın 5 Başarılı Kadın Çeviri Yazarı

Türk Edebiyatı'nda başarılı olan kadın çeviri yazarlarımızın hayatları ve eserlerini inceledik.


Paylaş