Kafka denince akla ilk gelen eserlerdendir Dönüşüm.⁠

"Gregor Samsa bir sabah bunaltıcı düşlerden uyandığında, kendini yatağında dev bir böceğe dönüşmüş olarak buldu." ⁠
cümlesiyle başlar. Daha kitabın en başından okuyucusunu muhteşem bir metaforun içine sürükler.⁠

Kitapta Böceğe dönüşen baş kahramanla, iktidara ve sistemin getirdiği yabancılaşmaya atıf yapılır. Böceğe dönüştükten sonra Samsa toplum ve hatta ailesi tarafından dışlanmaya, istenmemeye başlar. ⁠

Kitabın arkasında yer alan satırlar 

“Bir kitap başımıza inen bir darbe gibi bizi sarsıyorsa neden zahmet edip okuyalım ki?” Franz Kafka

3 Temmuz 1882 - 3 Haziran 1924… insan ömrü için açılmış kırk yıllık kısa bir parantez ve bu kısa aralıklı paranteze sığdırılan ömre derinlik katan yedi eser, bunların yanında tamamlanmamış üç roman, iç dökümü yüzlerde mektup…

Gotik öğelerle bezeli Gregor’un öyküsü, birey ile muktedir arasında yaşanan çatışma döngüsüne ve yabancılaşmanın tekinsizliğine dair bit manifestodur. Dönüşüm, kurmacanın sınırlarına giren pek çok olguyu ve kavramı harmanlayarak sunan bir yapıt olması yönüyle metin odaklı eleştiri noktasında okura özel özgürlük alanları açar. Bu nedenledir ki gerek liselerde gerek üniversitelerde okuma listelerinin vazgeçilmezleri arasındadır. Bu vazgeçemeyişin gizi Dönüşüm’ün alt metinlerine sızmıştır. Eserin sonunda fark ederiz ki trajik olan Gregor’un başına gelenler değil, eserde açmaz olarak sunulan insanlık sorunlarının aradan geçen onlarca yıla rağmen geçerliliğini koruyor olmasıdır. Kafka, öyküsel manifestosunu yapılandırırken ironinin olanaklarını da göz ardı etmez.


BENZER YAZILAR

Sait Faik Abasıyanık: Eserleri ve Edebi Kişiliği

Türk öykücülüğünün öncü ismi Sait Faik, hayatı ve çalışmaları.

Cumhuriyet Dönemi'nin İlk Dergileri: 7-Ağaç Dergisi

Sanat, fikir ve aksiyon dergisi olarak Cumhuriyet’in ilk yıllarında ortaya çıkan edebi boşluğu doldurmayı amaçlayan Ağaç dergisinin önemi ve yayın hayatı.


Paylaş