İŞ BİRLİĞİ

Kader Gün

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

23 Yazı

Simone De Beauvoir

Modern feminizmin temellerini atan Simone De Beauvoir, hayatı, özgürleşme teorisi ve eserleri.

OKU

Cumhuriyet Dönemi'nin İlk Dergileri: 8-Çınaraltı Dergisi

Cumhuriyet’in ilanından sonra değişim halinde olan sosyal ve siyasi hayat içerisinde Türkçü fikir ve sanat dergisi olarak öne çıkan Çınaraltı dergisinin amacı ve yayın hayatı.

OKU

Cumhuriyet Dönemi'nin İlk Dergileri: 5-Yücel Dergisi

Cumhuriyet’in ilk yıllarında Kemalizm’i yaymak için çıkarılan Yücel dergisinin amacı ve yayın hayatı.

OKU

Cumhuriyet Dönemi'nin İlk Dergileri: 2- Resimli Ay Dergisi

Cumhuriyet’in ilk yıllarında kadın hareketlerinin ilk kez dile getirildiği Resimli Ay dergisinin edebi bakış açısı ve fikri gelişimleri.

OKU

Cumhuriyet Dönemi'nin İlk Dergileri: 10-Hisar Dergisi

Türk Edebiyatı’nda gruplaşmaların yaşandığı dönemde ortaya çıkan Hisar dergisi, amacı ve yayın hayatı.

OKU

Cumhuriyet Dönemi'nin İlk Dergileri: 7-Ağaç Dergisi

Sanat, fikir ve aksiyon dergisi olarak Cumhuriyet’in ilk yıllarında ortaya çıkan edebi boşluğu doldurmayı amaçlayan Ağaç dergisinin önemi ve yayın hayatı.

OKU

Cumhuriyet Dönemi'nin İlk Dergileri: 4-Ülkü Dergisi

Erken Cumhuriyet Dönemi’nde eğitimi desteklemek için çıkarılan Ülkü dergisinin amacı ve yayın hayatı.

OKU

Cumhuriyet Dönemi'nin İlk Dergileri: 9-Yaprak Dergisi

Cumhuriyet’in ilanından sonra iktidar kavgalarının baş gösterdiği dönemde siyasi ve sosyal hayat üzerine önemli tartışmaların yapıldığı Yaprak dergisinin amacı ve yayın hayatı.

OKU

Cumhuriyet Dönemi'nin İlk Dergileri: 6-Kültür Haftası Dergisi

Cumhuriyet’in ilk yıllarında bilim, sanat ve edebiyatı kültür ile birleştirmeyi amaçlayan Kültür Haftası dergisinin amacı ve yayın hayatı.

OKU

Cumhuriyet Dönemi'nin İlk Dergileri: 3-Kadro Dergisi

Cumhuriyet’in ilk yıllarında inkılapları destekleyen ve halka anlatmaya çalışan Kadro dergisi, amacı ve yayın hayatı.

OKU